Onze coöperatie

Stevige professionals met een beschikbaar netwerk.

Aanspreekpartners

“Samen mogelijk maken wat onmogelijk leek”

“Be the best version of yourself”

“Vanuit bewustwording versnellen en verbeteren”

André Lacomble

+31 (0)6 236 26 155

lacomble@iicooperation.com

...Meer over André Lacomble

Niets mooier dan de processen en de mensen van een organisatie begrijpen en die aan elkaar te verbinden zodat er win-win waarde is voor iedereen; klant, medewerker en omgeving.

Vanuit overzicht op de huidige doelen, waarden, activiteiten en initiatieven, zetten we samen een integrale organisatie ontwikkeling en proces verbetering in gang om tot efficiënte en continue verbeterende resultaten te komen. Waar kan het simpeler, sneller en beter, hoe betrekken we de mensen hierin en hebben we samen meer impact? Alles wat daarbij aan gereedschappen, middelen en modellen nodig is, geen nood, hebben we en kennen we door en door.

Daarbij met aanstekelijk enthousiasme, het doel eenvoudig en overdraagbaar te maken en te helpen waar het alleen even moeilijk is, lukt het.

Anne-Else Højberg

+31 (0)6 128 09 808

anne.else.hojberg@iicooperation.com

...Meer over Anne-Else Højberg

Potentieel vrijmaken in mensen en team is iets dat in mijn bloed zit. Als leidinggevende vond ik het het allermooist om mensen te zien groeien en steviger worden. Complexe krachtenvelden halen daarbij het beste in me naar boven. Vanuit eerdere (internationale) functies ken ik het spel van onderhandelingen en boardrooms van binnenuit. Mijn ervaring en kwaliteiten zet ik nu graag in om executives en teams te helpen om hun missie te vinden en die met plezier te realiseren. Ik doe het vaak waar het soms even schuurt. Ik creëer rust en overzicht.

Ik werk graag met (top)executives, managementteams en eigenwijze leergierige individuen.

Mensen beschrijven me als energiek, creatief, verbindend en resultaatgericht. Iemand die doorzet, om een doorbraak te bereiken, ook als er geen makkelijke oplossingen lijken te zijn.

Robert Reekers

+31 (0)6 537 30 899

reekers@iicooperation.com

...Meer over Robert Reekers

Als gecertificeerd coach begeleidt ik graag individuen, teams en organisaties bij veranderingen. Niet alleen bij voorspoed maar ook bij herbezinning en bij crisis. Ik ben op mijn best als er ‘gedoe’ is. Gedoe in het team, gedoe met of tussen aandeelhouders en/of gedoe door achterblijvende performance. Vele en sterke meningen op 1 lijn brengen is iets dat me goed af gaat waarbij ik gebruik maak van mijn ruime ervaring in wat werkt en wat niet werkt binnen en tussen bedrijven en aandeelhouders. Dat doe ik ook in de begeleiding van Raden van Commissarissen en in eigen toezichtsrollen.

Mijn aanpak is integraal en kenmerkt zich door het voortdurend schakelen tussen de harde en de zachte kant. Ik hou van situaties waarin veel op het spel staat. Ik geloof dat iedere verandering begint bij bewustwording. Door te vragen, door te spiegelen of door te confronteren. Daarna volgt versnelling en vertaling naar acties die leiden tot resultaat. Ik werk graag binnen het grotere familiebedrijf maar beweeg me ook gemakkelijk in corporates en instellingen. Ook als het gaat om het verbeteren van het samenspel tussen bestuur en toezicht en het optimaliseren van de governance.

Mensen beschrijven me als verbindend, enthousiasmerend en creatief. Iemand die situaties snel kan doorgronden, steeds zoekt naar verbetering en bij de ander(en) het inzicht laat ontstaan wat de beste weg voorwaarts is.

“Engaged teams are motivated to co- shape transformations in organizations, if they are well orchestrated and empowered!”

“By knowing your true-self you can unlock your full potential”

Maha Ayoub

+2010 211 15634

ayoub@iicooperation.com

...More about Maha Ayoub

Through years of experience, I have built the capacity to create a culture for motivation, collaboration, energy and purpose during transformation and align that with the organizational vision and strategic objectives and goals.

Together with my clients we will inspire and trigger creative ideas and initiatives in each focus area or pillar in the ‘Operations-Transformation-Framework (OTF). We will set a timeline and roadmap for the desired change

Redesigning organizational structures and operational models are challenges that can be redefined with all leadership stakeholders, while overseeing end to end high level processes

Skilled to activate the highest potential in people and teams during transitions and transformations through coaching and career path development sessions.

Managing to have highly energized and motivating changes and transformations in organizations with multi winnings factors to all contributors is my passion.

Contact me for:
Culture integration through spiral dynamics and ‘Operations-Transformation-Framework (OTF). Performance and organizational health check, design-thinking, creative-leadership, and belief-system shift workshops. Transformational coaching. Career path development design. Transition management. Lean operational model e2e redesign.

Faisal Amin

+1(510)3771688

amin@iicooperation.com

...More about Faisal Amin

Helping individuals, families, and organizations to actualize new, more harmonious and infinitely more efficient ways of living and operating is my life’s work and passion.

As a former quality assurance engineer, I have a strong background in root-cause analysis, application, and project management.

As a business owner my success has been rooted in my ability to establish operational efficiency to drive team fulfillment, impact, and scalable growth.

As an executive coach, I excel at uncovering my clients’ often deeply buried and unresolved emotional wounds and guiding them to a place of resolution, empowerment, and growth – both in their professional and personal lives.

As a hypnotherapist, I have a deep understanding of the unconscious mind and human behavioral patterns which give me the ability to uncover how personal mind-patterns impact professional lives and contribute to operational inefficiencies.

Today, I have bridged sides of my background to help individuals and organizations achieve the best results in the shortest time possible. I always start with a clear vision of where I want to take my clients, and I am relentless in achieving that goal.

 

My work has always been guided by the philosophy that without a deep knowledge and understanding of our true selves, we cannot know how to achieve impact, whether individually or collectively.

 

Contact me for: 
Executive and team coaching, corporate codependency coaching. Leadership development. Operations analysis. Conflict resolution. Effective communication. Talent activation. Culture-integration through Operations-Transformation-Framework (OTF). Organizational health check.

André Lacomble

+31 (0)6 236 26 155

lacomble@iicooperation.com

“Samen mogelijk maken wat onmogelijk leek”

...Meer over André Lacomble

Niets mooier dan de processen en de mensen van een organisatie begrijpen en die aan elkaar te verbinden zodat er win-win waarde is voor iedereen; klant, medewerker en omgeving.

Vanuit overzicht op de huidige doelen, waarden, activiteiten en initiatieven, zetten we samen een integrale organisatie ontwikkeling en proces verbetering in gang om tot efficiënte en continue verbeterende resultaten te komen. Waar kan het simpeler, sneller en beter, hoe betrekken we de mensen hierin en hebben we samen meer impact? Alles wat daarbij aan gereedschappen, middelen en modellen nodig is, geen nood, hebben we en kennen we door en door.

Daarbij met aanstekelijk enthousiasme, het doel eenvoudig en overdraagbaar te maken en te helpen waar het alleen even moeilijk is, lukt het.

Anne-Else Højberg

+31 (0)6 128 09 808

anne.else.hojberg@iicooperation.com

“Be the best version of yourself”

...Meer over Anne-Else Højberg

Potentieel vrijmaken in mensen en team is iets dat in mijn bloed zit. Als leidinggevende vond ik het het allermooist om mensen te zien groeien en steviger worden. Complexe krachtenvelden halen daarbij het beste in me naar boven. Vanuit eerdere (internationale) functies ken ik het spel van onderhandelingen en boardrooms van binnenuit. Mijn ervaring en kwaliteiten zet ik nu graag in om executives en teams te helpen om hun missie te vinden en die met plezier te realiseren. Ik doe het vaak waar het soms even schuurt. Ik creëer rust en overzicht.

Ik werk graag met (top)executives, managementteams en eigenwijze leergierige individuen.

Mensen beschrijven me als energiek, creatief, verbindend en resultaatgericht. Iemand die doorzet, om een doorbraak te bereiken, ook als er geen makkelijke oplossingen lijken te zijn.

Robert Reekers

+31 (0)6 537 30 899

reekers@iicooperation.com

“Vanuit bewustwording versnellen en verbeteren”

...Meer over Robert Reekers

Als gecertificeerd coach begeleidt ik graag individuen, teams en organisaties bij veranderingen. Niet alleen bij voorspoed maar ook bij herbezinning en bij crisis. Ik ben op mijn best als er ‘gedoe’ is. Gedoe in het team, gedoe met of tussen aandeelhouders en/of gedoe door achterblijvende performance. Vele en sterke meningen op 1 lijn brengen is iets dat me goed af gaat waarbij ik gebruik maak van mijn ruime ervaring in wat werkt en wat niet werkt binnen en tussen bedrijven en aandeelhouders. Dat doe ik ook in de begeleiding van Raden van Commissarissen en in eigen toezichtsrollen.

Mijn aanpak is integraal en kenmerkt zich door het voortdurend schakelen tussen de harde en de zachte kant. Ik hou van situaties waarin veel op het spel staat. Ik geloof dat iedere verandering begint bij bewustwording. Door te vragen, door te spiegelen of door te confronteren. Daarna volgt versnelling en vertaling naar acties die leiden tot resultaat. Ik werk graag binnen het grotere familiebedrijf maar beweeg me ook gemakkelijk in corporates en instellingen. Ook als het gaat om het verbeteren van het samenspel tussen bestuur en toezicht en het optimaliseren van de governance.

Mensen beschrijven me als verbindend, enthousiasmerend en creatief. Iemand die situaties snel kan doorgronden, steeds zoekt naar verbetering en bij de ander(en) het inzicht laat ontstaan wat de beste weg voorwaarts is.

Maha Ayoub

+2010 221 15634

ayoub@iicooperation.com

Engaged teams are motivated to co- shape transformations in organizations, if they are well orchestrated and empowered!

...More about Maha Ayoub

Through years of experience, I have built the capacity to create a culture for motivation, collaboration, energy and purpose during transformation and align that with the organizational vision and strategic objectives and goals.

Together with my clients we will inspire and trigger creative ideas and initiatives in each focus area or pillar in the ‘Operations-Transformation-Framework (OTF). We will set a timeline and roadmap for the desired change

Redesigning organizational structures and operational models are challenges that can be redefined with all leadership stakeholders, while overseeing end to end high level processes

Skilled to activate the highest potential in people and teams during transitions and transformations through coaching and career path development sessions.

Managing to have highly energized and motivating changes and transformations in organizations with multi winnings factors to all contributors is my passion.

Contact me for:
Culture integration through spiral dynamics and ‘Operations-Transformation-Framework (OTF). Performance and organizational health check, design-thinking, creative-leadership, and belief-system shift workshops. Transformational coaching. Career path development design. Transition management. Lean operational model e2e redesign.

Faisal Amin

+1(510)3771688

amin@iicooperation.com

“By knowing your true-self you can unlock your full potential”

...More about Faisal Amin

Helping individuals, families, and organizations to actualize new, more harmonious and infinitely more efficient ways of living and operating is my life’s work and passion.

As a former quality assurance engineer, I have a strong background in root-cause analysis, application, and project management.

As a business owner my success has been rooted in my ability to establish operational efficiency to drive team fulfillment, impact, and scalable growth.

As an executive coach, I excel at uncovering my clients’ often deeply buried and unresolved emotional wounds and guiding them to a place of resolution, empowerment, and growth – both in their professional and personal lives.

As a hypnotherapist, I have a deep understanding of the unconscious mind and human behavioral patterns which give me the ability to uncover how personal mind-patterns impact professional lives and contribute to operational inefficiencies.

Today, I have bridged sides of my background to help individuals and organizations achieve the best results in the shortest time possible. I always start with a clear vision of where I want to take my clients, and I am relentless in achieving that goal.

My work has always been guided by the philosophy that without a deep knowledge and understanding of our true selves, we cannot know how to achieve impact, whether individually or collectively.

Contact me for: 
Executive and team coaching, corporate codependency coaching. Leadership development. Operations analysis. Conflict resolution. Effective communication. Talent activation. Culture-integration through Operations-Transformation-Framework (OTF). Organizational health check.

Over I&I Cooperation

Wij delen dezelfde bevlogenheid en methodes en tegelijkertijd zijn we complementair in kennis en ervaring. Daarmee brengen we een integraal pallet aan expertise op het gebied van individu, team, organisatie en omgeving. Samen zijn wij sterker en kan I&I Cooperation integrale en complexe trajecten aan om de gewenste impact met de klant te realiseren.

Documentatie

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring

Over I&I Cooperation

Wij delen dezelfde bevlogenheid en methodes en tegelijkertijd zijn we complementair in kennis en ervaring. Daarmee brengen we een integraal pallet aan expertise op het gebied van individu, team, organisatie en omgeving. Samen zijn wij sterker en kan I&I Cooperation integrale en complexe trajecten aan om de gewenste impact met de klant te realiseren.

Documentatie

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring