Onze coöperatie

Stevige professionals met een beschikbaar netwerk.

Aanspreekpartners

“Samen mogelijk maken wat onmogelijk leek”

“Be the best version of yourself”
“Nobody is perfect – a team can be” 

“Vanuit bewustwording versnellen en verbeteren”

André Lacomble

+31 (0)6 236 26 155

lacomble@iicooperation.com

...Meer over André Lacomble

Niets mooier dan samen de verbinding tussen doelen, mensen en processen begrijpen. En van daaruit een win-win waarde voor iedereen te creëren en realiseren.

Vanuit overzicht op de huidige doelen, waarden, activiteiten en initiatieven, zetten we samen een integrale organisatie ontwikkeling en proces verbetering in gang om tot efficiënte en continue verbetering te komen. Waar kan het simpeler, sneller en beter, hoe betrekken we de mensen hierin en hebben we samen meer impact?
Alle daarvoor benodigde gereedschappen, middelen en modellen zijn beschikbaar.

Met aanstekelijk enthousiasme, het doel eenvoudig en overdraagbaar te maken en te helpen waar het alleen even moeilijk is, lukt het.

Contact voor:

 • Integrale organisatie ontwikkel, proces verbeter trajecten en crisis situaties
 • Sparing op complexe bestuurders uitdagingen
 • Bedrijfseconomische
 • Proces analyse, ontwerp en implementatie

Anne-Else Højberg

+31 (0)6 128 09 808

anne.else.hojberg@iicooperation.com

...Meer over Anne-Else Højberg

Potentieel vrijmaken in mensen en team is iets dat in mijn bloed zit. Als leidinggevende vond ik het het allermooist om mensen te zien groeien en steviger worden. Complexe krachtenvelden halen daarbij het beste in me naar boven. Vanuit eerdere (internationale) functies ken ik het spel van onderhandelingen en boardrooms van binnenuit. Mijn ervaring en kwaliteiten zet ik nu graag in om executives en teams te helpen om hun missie te vinden en die met plezier te realiseren. Ik doe het vaak waar het soms even schuurt. Ik creëer rust en overzicht.

Ik werk graag met (top)executives, managementteams en eigenwijze leergierige individuen.

Mensen beschrijven me als energiek, creatief, verbindend en resultaatgericht. Iemand die doorzet, om een doorbraak te bereiken, ook als er geen makkelijke oplossingen lijken te zijn. Warm met scherpte.

 

Contact voor:

 • Executive en team coaching
 • Team & Leiderschapsontwikkeling (MD)
 • Zelfevaluaties RvC of RvT
 • Job-Assessments
 • Conflictbemiddeling

Robert Reekers

+31 (0)6 537 30 899

reekers@iicooperation.com

...Meer over Robert Reekers

Als gecertificeerd coach begeleidt ik graag individuen, teams en organisaties bij veranderingen. Niet alleen bij voorspoed maar ook bij herbezinning en bij crisis. Ik ben op mijn best als er ‘gedoe’ is. Gedoe in het team, gedoe met of tussen aandeelhouders en/of gedoe door achterblijvende performance. Vele en sterke meningen op 1 lijn brengen is iets dat me goed af gaat waarbij ik gebruik maak van mijn ruime ervaring in wat werkt en wat niet werkt binnen en tussen bedrijven en aandeelhouders. Dat doe ik ook in de begeleiding van toezichtsraden bij het komen tot een toezichtsvisie en bij zelfevaluaties.

Mijn aanpak is integraal en kenmerkt zich door het voortdurend schakelen tussen de harde en de zachte kant. Ik hou van situaties waarin veel op het spel staat. Ik geloof dat iedere verandering begint bij bewustwording. Door te vragen, door te spiegelen of door te confronteren. Daarna volgt versnelling en vertaling naar acties die leiden tot resultaat. Ik werk graag binnen het grotere familiebedrijf maar beweeg me ook gemakkelijk in corporates en instellingen.

Mensen beschrijven me als verbindend, enthousiasmerend, inspirerend en creatief. Iemand die situaties snel kan doorgronden, steeds zoekt naar verbetering en bij de ander(en) het inzicht laat ontstaan wat de beste weg voorwaarts is.

Contact voor:

 • Executive en team coaching
 • System Development (Spiral Dynamics Integral©)
 • Team & Leiderschapsontwikkeling (MD)
 • Advisering/begeleiding toezichtsraden

“Engaged teams are motivated to co- shape transformations in organizations, if they are well orchestrated and empowered!”

“By knowing your true-self you can unlock your full potential”

“De advocatuurlijke benadering van een probleem staat een oplossing soms in de weg”

Maha Ayoub

+2010 211 15634

ayoub@iicooperation.com

...More about Maha Ayoub

Through years of experience, I have built the capacity to create a culture for motivation, collaboration, energy and purpose during transformation and align that with the organizational vision and strategic objectives and goals.

Together with my clients we will inspire and trigger creative ideas and initiatives in each focus area or pillar in the ‘Operations-Transformation-Framework (OTF). We will set a timeline and roadmap for the desired change

Redesigning organizational structures and operational models are challenges that can be redefined with all leadership stakeholders, while overseeing end to end high level processes

Skilled to activate the highest potential in people and teams during transitions and transformations through coaching and career path development sessions.

Managing to have highly energized and motivating changes and transformations in organizations with multi winnings factors to all contributors is my passion.

Contact me for:
Culture integration through spiral dynamics and ‘Operations-Transformation-Framework (OTF). Performance and organizational health check, design-thinking, creative-leadership, and belief-system shift workshops. Transformational coaching. Career path development design. Transition management. Lean operational model e2e redesign.

Faisal Amin

+1(510)3771688

amin@iicooperation.com

...More about Faisal Amin

Helping individuals, families, and organizations to actualize new, more harmonious and infinitely more efficient ways of living and operating is my life’s work and passion.

As a former quality assurance engineer, I have a strong background in root-cause analysis, application, and project management.

As a business owner my success has been rooted in my ability to establish operational efficiency to drive team fulfillment, impact, and scalable growth.

As an executive coach, I excel at uncovering my clients’ often deeply buried and unresolved emotional wounds and guiding them to a place of resolution, empowerment, and growth – both in their professional and personal lives.

As a hypnotherapist, I have a deep understanding of the unconscious mind and human behavioral patterns which give me the ability to uncover how personal mind-patterns impact professional lives and contribute to operational inefficiencies.

Today, I have bridged sides of my background to help individuals and organizations achieve the best results in the shortest time possible. I always start with a clear vision of where I want to take my clients, and I am relentless in achieving that goal.

 

My work has always been guided by the philosophy that without a deep knowledge and understanding of our true selves, we cannot know how to achieve impact, whether individually or collectively.

 

Contact me for: 
Executive and team coaching, corporate codependency coaching. Leadership development. Operations analysis. Conflict resolution. Effective communication. Talent activation. Culture-integration through Operations-Transformation-Framework (OTF). Organizational health check.

Peter de Waal

+31 (0)6 226 93 374

waalde@iicooperation.com

...Meer over Peter de Waal

Een advocaat oefent een geprivilegieerd beroep uit. Die positie schept verplichtingen, zoals het in onze gedragsregels vastgelegde streven naar een oplossing. Een oplossing kan ook zijn om gezamenlijk met de wederpartij(en) vast te stellen op welke (rechts)vraag het geschil terug gaat, gevolgd door de (proces)afspraak om die vraag aan de rechter, arbiter of bindend adviseur voor te leggen. In de praktijk is oplossingsgerichtheid lastig, omdat de positie van advocaat (als per definitie ‘partijdige’) en de systematiek van geschillenbeslechting vaak leidt tot het ‘toernooi-model’ waarin de strijd centraal staat. Mediation, dat daarvoor een remedie kan bieden wordt vaak (te) laat ingezet.

Ik heb mij bij I&I Cooperation aangesloten om ondernemingen en instellingen in processen van transitie en transformatie, bij (dreigende) geschillen en ingeval van crisis als ‘advocatuurlijk diplomaat’ en/of adviseur bij te staan om bij te dragen aan een gewogen oplossing die voor alle partijen werkt.

André Lacomble

+31 (0)6 236 26 155

lacomble@iicooperation.com

“Samen mogelijk maken wat onmogelijk leek”

...Meer over André Lacomble

Niets mooier dan samen de verbinding tussen doelen, mensen en processen begrijpen. En van daaruit een win-win waarde voor iedereen te creëren en realiseren.

Vanuit overzicht op de huidige doelen, waarden, activiteiten en initiatieven, zetten we samen een integrale organisatie ontwikkeling en proces verbetering in gang om tot efficiënte en continue verbetering te komen. Waar kan het simpeler, sneller en beter, hoe betrekken we de mensen hierin en hebben we samen meer impact?
Alle daarvoor benodigde gereedschappen, middelen en modellen zijn beschikbaar.

Met aanstekelijk enthousiasme, het doel eenvoudig en overdraagbaar te maken en te helpen waar het alleen even moeilijk is, lukt het.

Contact voor:

 • Integrale organisatie ontwikkel, proces verbeter trajecten en crisis situaties
 • Sparing op complexe bestuurders uitdagingen
 • Bedrijfseconomische
 • Proces analyse, ontwerp en implementatie

Anne-Else Højberg

+31 (0)6 128 09 808

anne.else.hojberg@iicooperation.com

“Be the best version of yourself”
“Nobody is perfect – a team can be”

...Meer over Anne-Else Højberg

Potentieel vrijmaken in mensen en team is iets dat in mijn bloed zit. Als leidinggevende vond ik het het allermooist om mensen te zien groeien en steviger worden. Complexe krachtenvelden halen daarbij het beste in me naar boven. Vanuit eerdere (internationale) functies ken ik het spel van onderhandelingen en boardrooms van binnenuit. Mijn ervaring en kwaliteiten zet ik nu graag in om executives en teams te helpen om hun missie te vinden en die met plezier te realiseren. Ik doe het vaak waar het soms even schuurt. Ik creëer rust en overzicht.

Ik werk graag met (top)executives, managementteams en eigenwijze leergierige individuen.

Mensen beschrijven me als energiek, creatief, verbindend en resultaatgericht. Iemand die doorzet, om een doorbraak te bereiken, ook als er geen makkelijke oplossingen lijken te zijn. Warm met scherpte.

 

Contact voor:

 • Executive en team coaching
 • Team & Leiderschapsontwikkeling (MD)
 • Zelfevaluaties RvC of RvT
 • Job-Assessments
 • Conflictbemiddeling

Robert Reekers

+31 (0)6 537 30 899

reekers@iicooperation.com

“Vanuit bewustwording versnellen en verbeteren”

...Meer over Robert Reekers

Als gecertificeerd coach begeleidt ik graag individuen, teams en organisaties bij veranderingen. Niet alleen bij voorspoed maar ook bij herbezinning en bij crisis. Ik ben op mijn best als er ‘gedoe’ is. Gedoe in het team, gedoe met of tussen aandeelhouders en/of gedoe door achterblijvende performance. Vele en sterke meningen op 1 lijn brengen is iets dat me goed af gaat waarbij ik gebruik maak van mijn ruime ervaring in wat werkt en wat niet werkt binnen en tussen bedrijven en aandeelhouders. Dat doe ik ook in de begeleiding van toezichtsraden bij het komen tot een toezichtsvisie en bij zelfevaluaties.

Mijn aanpak is integraal en kenmerkt zich door het voortdurend schakelen tussen de harde en de zachte kant. Ik hou van situaties waarin veel op het spel staat. Ik geloof dat iedere verandering begint bij bewustwording. Door te vragen, door te spiegelen of door te confronteren. Daarna volgt versnelling en vertaling naar acties die leiden tot resultaat. Ik werk graag binnen het grotere familiebedrijf maar beweeg me ook gemakkelijk in corporates en instellingen.

Mensen beschrijven me als verbindend, enthousiasmerend, inspirerend en creatief. Iemand die situaties snel kan doorgronden, steeds zoekt naar verbetering en bij de ander(en) het inzicht laat ontstaan wat de beste weg voorwaarts is.

Contact voor:

 • Executive en team coaching
 • System Development (Spiral Dynamics Integral©)
 • Team & Leiderschapsontwikkeling (MD)
 • Advisering/begeleiding toezichtsraden

Maha Ayoub

+2010 221 15634

ayoub@iicooperation.com

Engaged teams are motivated to co- shape transformations in organizations, if they are well orchestrated and empowered!

...More about Maha Ayoub

Through years of experience, I have built the capacity to create a culture for motivation, collaboration, energy and purpose during transformation and align that with the organizational vision and strategic objectives and goals.

Together with my clients we will inspire and trigger creative ideas and initiatives in each focus area or pillar in the ‘Operations-Transformation-Framework (OTF). We will set a timeline and roadmap for the desired change

Redesigning organizational structures and operational models are challenges that can be redefined with all leadership stakeholders, while overseeing end to end high level processes

Skilled to activate the highest potential in people and teams during transitions and transformations through coaching and career path development sessions.

Managing to have highly energized and motivating changes and transformations in organizations with multi winnings factors to all contributors is my passion.

Contact me for:
Culture integration through spiral dynamics and ‘Operations-Transformation-Framework (OTF). Performance and organizational health check, design-thinking, creative-leadership, and belief-system shift workshops. Transformational coaching. Career path development design. Transition management. Lean operational model e2e redesign.

Faisal Amin

+1(510)3771688

amin@iicooperation.com

“By knowing your true-self you can unlock your full potential”

...More about Faisal Amin

Helping individuals, families, and organizations to actualize new, more harmonious and infinitely more efficient ways of living and operating is my life’s work and passion.

As a former quality assurance engineer, I have a strong background in root-cause analysis, application, and project management.

As a business owner my success has been rooted in my ability to establish operational efficiency to drive team fulfillment, impact, and scalable growth.

As an executive coach, I excel at uncovering my clients’ often deeply buried and unresolved emotional wounds and guiding them to a place of resolution, empowerment, and growth – both in their professional and personal lives.

As a hypnotherapist, I have a deep understanding of the unconscious mind and human behavioral patterns which give me the ability to uncover how personal mind-patterns impact professional lives and contribute to operational inefficiencies.

Today, I have bridged sides of my background to help individuals and organizations achieve the best results in the shortest time possible. I always start with a clear vision of where I want to take my clients, and I am relentless in achieving that goal.

My work has always been guided by the philosophy that without a deep knowledge and understanding of our true selves, we cannot know how to achieve impact, whether individually or collectively.

Contact me for: 
Executive and team coaching, corporate codependency coaching. Leadership development. Operations analysis. Conflict resolution. Effective communication. Talent activation. Culture-integration through Operations-Transformation-Framework (OTF). Organizational health check.

Peter de Waal

+31 (0)6 226 93 374

waalde@iicooperation.com

“De advocatuurlijke benadering van een probleem staat een oplossing soms in de weg”

...Meer over Peter de Waal

Een advocaat oefent een geprivilegieerd beroep uit. Die positie schept verplichtingen, zoals het in onze gedragsregels vastgelegde streven naar een oplossing. Een oplossing kan ook zijn om gezamenlijk met de wederpartij(en) vast te stellen op welke (rechts)vraag het geschil terug gaat, gevolgd door de (proces)afspraak om die vraag aan de rechter, arbiter of bindend adviseur voor te leggen. In de praktijk is oplossingsgerichtheid lastig, omdat de positie van advocaat (als per definitie ‘partijdige’) en de systematiek van geschillenbeslechting vaak leidt tot het ‘toernooi-model’ waarin de strijd centraal staat. Mediation, dat daarvoor een remedie kan bieden wordt vaak (te) laat ingezet.

Ik heb mij bij I&I Cooperation aangesloten om ondernemingen en instellingen in processen van transitie en transformatie, bij (dreigende) geschillen en ingeval van crisis als ‘advocatuurlijk diplomaat’ en/of adviseur bij te staan om bij te dragen aan een gewogen oplossing die voor alle partijen werkt.

Over I&I Cooperation

De kennis en ervaring van het bevlogen I&I team is complementair en bevordert integrale samenwerking.

Deze combinatie maakt I&I bij uitstek geschikt voor impactvolle en complexe trajecten die organisaties verder brengt. Wij zijn er tot de organisatie zelf weer verder kan.

Documentatie

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring

Over I&I Cooperation

De kennis en ervaring van het bevlogen I&I team is complementair en bevordert integrale samenwerking.

Deze combinatie maakt I&I bij uitstek geschikt voor impactvolle en complexe trajecten die organisaties verder brengt. Wij zijn er tot de organisatie zelf weer verder kan.

Documentatie

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring