Governance Support

Klopt de inrichting van de organisatie en sluit de mandatering aan? Is het samenspel tussen bestuur en toezicht optimaal en gebaseerd op een gedragen en doorleefde visie op toezicht? En: Hoe verbeter ik de aandeelhoudersdialoog? Moeten de afspraken tussen de aandeelhouders worden aangepast?  Hoe richt ik een samenwerkingsverband met een andere organisatie in?

Governance is de verzamelnaam voor het besturen en inrichten van- en het toezichthouden op de organisatie.

Binnen I&I is veel ervaring aanwezig in het hands-on begeleiden bij het komen tot de juiste inrichting en verbetering van het onderlinge samenspel tussen bestuur/directie en toezichthouders en/of aandeelhouders. Vaak is een scherpe visie op ieders rol en een gezamenlijke visie op governance een belangrijk fundament voor het succes. Het komen tot overeenstemming hierover vraagt om een intensieve dialoog en scherpe vastlegging van de uitkomsten zowel in de non-profit als binnen het bedrijfsleven. Hierbij ondersteunt I&I graag net als bij zelfevaluaties van toezichthoudende organen. Daarnaast behoren complexe internationale joint-ventures en samenwerkingsverbanden tot het specialisme van I&I.

Voor meer informatie; neem contact op met Robert en André.

Over I&I Cooperation

Wij delen dezelfde bevlogenheid en methodes en tegelijkertijd zijn we complementair in kennis en ervaring. Daarmee brengen we een integraal pallet aan expertise op het gebied van individu, team, organisatie en omgeving. Samen zijn wij sterker en kan I&I Cooperation integrale en complexe trajecten aan om de gewenste impact met de klant te realiseren.

Documentatie

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring

Over I&I Cooperation

Wij delen dezelfde bevlogenheid en methodes en tegelijkertijd zijn we complementair in kennis en ervaring. Daarmee brengen we een integraal pallet aan expertise op het gebied van individu, team, organisatie en omgeving. Samen zijn wij sterker en kan I&I Cooperation integrale en complexe trajecten aan om de gewenste impact met de klant te realiseren.

Documentatie

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring