Governance

Klopt de inrichting van de organisatie en sluit de mandatering aan? Zijn inrichting en mandatering rugwind of belemmerend voor toekomstige doelen? Is het samenspel tussen bestuur en toezicht optimaal en gebaseerd op een gedragen en doorleefde visie op toezicht?

En: Hoe verbeter ik de aandeelhoudersdialoog? Moeten de afspraken tussen de aandeelhouders worden aangepast? Hoe richt ik een samenwerkingsverband met een andere organisatie in? Complexe internationale joint-ventures en samenwerkingsverbanden behoren tot het specialisme van I&I.

Governance is de verzamelnaam voor het besturen en inrichten van- en het toezichthouden op de organisatie.

Binnen I&I is veel ervaring aanwezig in het hands-on begeleiden bij het komen tot de juiste inrichting en verbetering van het onderlinge samenspel tussen bestuur/directie en toezichthouders en/of aandeelhouders. Vaak is een scherpe visie op ieders rol en een gezamenlijke visie op governance een belangrijk fundament voor het succes. Het komen tot overeenstemming hierover vraagt om een intensieve dialoog en scherpe vastlegging van de uitkomsten zowel in de non-profit als binnen het bedrijfsleven. Hierbij ondersteunt I&I graag net als bij zelfevaluaties van toezichthoudende organen (daar hebben we er inmiddels meer dan 50 van mogen begeleiden).

Voor meer informatie; neem contact op met Robert en Anne-Else.

Over I&I Cooperation

De kennis en ervaring van het bevlogen I&I team is complementair en bevordert integrale samenwerking.

Deze combinatie maakt I&I bij uitstek geschikt voor impactvolle en complexe trajecten die organisaties verder brengt. Wij zijn er tot de organisatie zelf weer verder kan.

Documentatie

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring

Over I&I Cooperation

De kennis en ervaring van het bevlogen I&I team is complementair en bevordert integrale samenwerking.

Deze combinatie maakt I&I bij uitstek geschikt voor impactvolle en complexe trajecten die organisaties verder brengt. Wij zijn er tot de organisatie zelf weer verder kan.

Documentatie

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring