System Development

Hoe begrijp je de patronen en processen in een organisatie? Hoe kan je effectief een systeem beïnvloeden? Hoe zorg je ervoor dat de werkelijke diepere drijfveren in de organisatie, bestuur en teams elkaar echt gaan versterken? Hoe maak je een systeem klaar voor nieuwe ontwikkelingen en een snel veranderende werkelijkheid?

Door inzet van bewezen methoden en technieken zoals Lean proces analyse en Spiral Dynamics (SDi) systeem analyse geven we inzicht in wat de drijvende krachten zijn en welk onbenut potentieel er nog is. Onze ervaring is dat succesvolle verandering komt door de context te veranderen: “context drives behaviour”. Dit is vaak makkelijker dan mensen te veranderen. Die willen wel veranderen, maar dan van binnenuit – niet gedwongen!
I&I helpt je overzicht en inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Met de organisatie creëren we een doel en vertalen we het met de organisatie naar passende plannen. Vervolgens gaan we samen implementeren en successen boeken.

Concreet doen we:

  • Ontwikkel en verbeter programma’s opzetten
  • Koppelen inhoud, proces en gedrag
  • Maatwerk bieden voor team coaching, Real Conversations, workshops en “on-the-job” hulp
  • Koppelen van persoonlijke en teamwaarden met cultuur en systeem waarden richting een gewenst doel
  • Job-assessments om rollen, taken en verantwoordelijkheden voor de gewenste situatie te matchen met de persoonlijke waarden

 

Voor meer vragen over deze mogelijkheden neem contact op met Anne-Else en André.

Over I&I Cooperation

De kennis en ervaring van het bevlogen I&I team is complementair en bevordert integrale samenwerking.

Deze combinatie maakt I&I bij uitstek geschikt voor impactvolle en complexe trajecten die organisaties verder brengt. Wij zijn er tot de organisatie zelf weer verder kan.

Documentatie

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring

Over I&I Cooperation

De kennis en ervaring van het bevlogen I&I team is complementair en bevordert integrale samenwerking.

Deze combinatie maakt I&I bij uitstek geschikt voor impactvolle en complexe trajecten die organisaties verder brengt. Wij zijn er tot de organisatie zelf weer verder kan.

Documentatie

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring