System Development

Hoe begrijp je de patronen en processen in een organisatie? Hoe kan je effectief een systeem beïnvloeden? Hoe zorg je ervoor dat de werkelijke diepere drijfveren in de organisatie, bestuur en teams elkaar echt gaan versterken? Hoe maak je een systeem klaar voor nieuwe ontwikkelingen en een snel veranderende werkelijkheid?

Door inzet van bewezen methoden en technieken zoals Lean proces analyse en Spiral Dynamics (SDi) systeem analyse geven we inzicht in wat de drijvende krachten zijn en welk onbenut potentieel er nog is. Onze ervaring is dat succesvolle verandering komt door de context te veranderen: “context drives behaviour”. Dit is vaak makkelijker dan mensen te veranderen. Die willen wel veranderen, maar dan van binnenuit – niet gedwongen!

I&I helpt je overzicht en inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Met de organisatie creëren we een doel en vertalen we het met de organisatie naar passende plannen. Vervolgens gaan we samen implementeren en successen boeken.

Wat we doen:

  • Ontwikkel en verbeter programma’s opzetten, waaronder Continous Improvement
  • Koppelen inhoud, proces en gedrag
  • Maatwerk bieden voor team coaching, Real Conversations, workshops en “on-the-job” hulp
  • Koppelen van persoonlijke en teamwaarden met cultuur en systeem waarden richting een gewenst doel
  • Job-assessments om rollen, taken en verantwoordelijkheden voor de gewenste situatie te matchen met de persoonlijke waarden

Voor meer vragen over deze mogelijkheden neem contact op met André en Anne-Else.

Over I&I Cooperation

Wij delen dezelfde bevlogenheid en methodes en tegelijkertijd zijn we complementair in kennis en ervaring. Daarmee brengen we een integraal pallet aan expertise op het gebied van individu, team, organisatie en omgeving. Samen zijn wij sterker en kan I&I Cooperation integrale en complexe trajecten aan om de gewenste impact met de klant te realiseren.

Documentatie

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring

Over I&I Cooperation

Wij delen dezelfde bevlogenheid en methodes en tegelijkertijd zijn we complementair in kennis en ervaring. Daarmee brengen we een integraal pallet aan expertise op het gebied van individu, team, organisatie en omgeving. Samen zijn wij sterker en kan I&I Cooperation integrale en complexe trajecten aan om de gewenste impact met de klant te realiseren.

Documentatie

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring