Werkwijze

Centraal staat het doel dat de organisatie wil bereiken. Wat is het uitgangspunt? Welke beweging is nodig? Welke organisatie patronen wordt er aan gewerkt?

Wij scheppen eerst met de opdrachtgever een helder beeld van wat men wil bereiken en ontwerpen een passend traject. Wij doen dit liefst in co-creatie met de opdrachtgever en geven graag mensen in de organisatie een centrale rol in de implementatie.

  • Vanuit ervaring
  • Vanuit verbinding
  • Voortbouwen op wat er is
  • Systemisch
  • Samen
  • Met oog voor energie

Over I&I Cooperation

Wij delen dezelfde bevlogenheid en methodes en tegelijkertijd zijn we complementair in kennis en ervaring. Daarmee brengen we een integraal pallet aan expertise op het gebied van individu, team, organisatie en omgeving. Samen zijn wij sterker en kan I&I Cooperation integrale en complexe trajecten aan om de gewenste impact met de klant te realiseren.

Documentatie

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring

Over I&I Cooperation

Wij delen dezelfde bevlogenheid en methodes en tegelijkertijd zijn we complementair in kennis en ervaring. Daarmee brengen we een integraal pallet aan expertise op het gebied van individu, team, organisatie en omgeving. Samen zijn wij sterker en kan I&I Cooperation integrale en complexe trajecten aan om de gewenste impact met de klant te realiseren.

Documentatie

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring